نقشه راه ورود به کسب و کار اینستاگرامی و فروش در اینستاگرام

5.00 2 رای
19,000 تومان

هیچ کسب و کاری قادر نیست قدرت رسانه های اجتماعی، مخصوصا اینستاگرام را به عنوان یک روش ارتباطی با مشتریان و ساخت شناخت برند و افزایش فروش انکار کند.

19,000 تومان