آشنایی با راه اندازی کسب و کار اینترنتی

5.00 5 رای
49,000 تومان

در این دوره کوتاه آموزشی شما با مفاهیم راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی موفق آشنا می شوید و وارد دنیای جدید درآمدزایی از اینترنت خواهید شد.

49,000 تومان