تماس با علی قلی زاده

آدرس: تهران، میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، خیابان کبکانیان، پلاک 11، طبقه چهارم، زنگ سمت راست (قرار ملاقات فقط با هماهنگی امکان پذیر است)


تلفن: 02188915004 

ایمیل: info@aligholizadeh.com